Connect with us
La 7 februarie 2016 s-au împlinit 8 ani de când părintele arhimandrit Grigore Băbuş a trecut la cele veşnice. Nepotul său, prof. Emanoil Băbuş, scria anul trecut, la 7 ani de la naşterea la Cer a Patriarhului Cărţii – după cum îl numea prietenul său, Patriarhul Teoctist – câteva crâmpeie de amintiri:
Arhimandrit Grigorie Babus

Amintiri despre părintele Grigore Băbuş

În aceste momente, îmi vin în minte multe amintiri cu unchiul meu, cel care mi-a dat atâtea sfaturi folositoare de la prima noastră întâlnire (în jurul vârstei de 10 ani) şi până când a trecut la Domnul.

Pentru toate îi sunt recunoscător, aşa cum le sunt şi părinţilor mei. La început, în copilărie, participând la slujbele de la Catedrala Patriarhală alături de tatăl meu (văr cu părintele), privindu-l în apropierea Patriarhului de vrednică pomenire Justinian, nu îndrăzneam să mă apropii, dar în foarte scurt timp copilul de atunci i-a simţit blândeţea, sinceritatea şi bucuria că cineva din familie dorea să-i urmeze. Cu timpul, m-am apropiat de părinte ca de un călăuzitor, la care veneam de fiecare dată cu încrederea că voi primi sfatul cel mai bun, cel care mă putea ajuta în momentele legate de cercetare, de încercare, de scris, de lectură, de continuarea studiilor teologice, de întemeierea unei familii. De fiecare dată l-am găsit fie printre zecile de mii de volume ale Bibliotecii Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, retras la un birou asemenea unui sihastru în chilia sa, fie acasă la căminul Patriarhiei, tot printre cărţi, unde puteam sta de vorbă în tihnă. În ciuda emoţiilor, care mă stăpâneau la început, cu timpul mi-am dat seama că unchiul era un călugăr modest, cu voce părintească, blândă, care mă antrena într-o conversaţie fără distanţe, ca între doi oameni fireşti ce-şi doreau în mod sincer să-şi spună lucruri în acord cu interiorul lor. Îmi vorbea mult despre anii copilăriei, despre vocaţia care exista deja în familie, tatăl său regretând că nu se făcuse călugăr la mănăstirea la care era stareţ unchiul său, fratele mamei, arhimandritul Grigore Georgescu. Îşi amintea cu nostalgie de calitatea de frate de la Mănăstirea Cheia, unde, înainte de a deveni un vieţuitor de nădejde, a avut ascultări gospodăreşti şi bisericeşti. Educaţia religioasă primită acolo, participarea la toate slujbele din biserică, după rânduiala stabilită, i-au impus un regim de viaţă poate destul de sever pentru mulţi, dar preacuvioşia sa vorbea despre acea perioadă cu mult drag, ducându-mă cu gândul la virtuţi precum curajul, răbdarea, strădania, omenia, slujirea semenilor înainte de a le satisface pe ale sale. Practic acei ani, îmi spunea adesea părintele, au fost cei în care a învăţat ascultarea şi rânduielile monahale, precum şi slujbele bisericeşti, lucruri care i-au fost de mare folos mai târziu. În ceea ce-mi spunea, observam parcă structura tripartită a Rugăciunii Domneşti: supunerea faţă de voia Tatălui, sărăcia celui care nu este înfometat decât de pâinea cea spre fiinţă, şi curăţirea de răutate. La acea vârstă a adolescenţei, îi creştea în suflet dragostea de carte şi dorinţa de a se forma ca slujitor luminat al Bisericii. De altfel, longevitatea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu, părintele spunea că a avut-o şi datorită activităţilor ordonate din mănăstire: post, rugăciune, abstinenţă, viaţă dusă în reculegere, cu Dumnezeu în suflet şi în gând. Credinţa în Dumnezeu şi slujirea Lui i-au luminat viaţa, i-au modelat sufletul, i-au dat forţă să îndeplinească ascultările şi să învingă greutăţile, mai ales în acei ani în care alături de alţi preoţi a cunoscut încărcătura fizică şi sufletească a închisorii. De altfel, în mod constant evita să-mi vorbească despre această perioadă, refuzând, poate din prea multă durere, să-şi reamintească, să retrăiască ceea ce fiinţa sa trăise la limita suportabilităţii în închisorile de la Jilava, Aiud şi Salcia sau la muncă forţată lângă Dunăre.

Un alt loc în care m-am întâlnit de nenumărate ori cu părintele arhimandrit Grigore Băbuş a fost bineînţeles Biblioteca Sfântului Sinod. Aici am descoperit o personalitate de înaltă valoare intelectuală, cărturarul discret şi de cea mai fină formaţie culturală, împătimitul de lectură, eruditul salvator de carte rară, omul meticulos care timp de zeci de ani s-a îngrijit de acest spaţiu de cultură, unde a pornit de la aproximativ 4.000 de volume şi, până la retragerea sa la Mănăstirea Cheia, a ajuns să atingă cifra de 100.000, dintre care mii de cataloage, cărţi rare şi manuscrise din secolele XVI-XVII. Din felul în care-mi vorbea despre bibliotecă şi cărţile din ea mi-am dat seama că dorinţa sa a fost să continue tradiţia vechilor biblioteci mănăstireşti, adevărate şcoli de zidire sufletească şi culturală a neamului, spaţii de lumină duhovnicească, de dragoste de oameni şi de Dumnezeu. Părintele avea bunul obicei să spună: „Pentru omul intelectual nu poate lipsi cititul. N-ai citit, nu eşti om. Dacă citeşti, eşti om de două ori. Este singura preocupare valabilă. Biserica trebuie să ducă mai departe învăţătura cărţii. N-ar trebui să uităm că primele şcoli au fost puse pe picioare de propovăduitorii creştinismului…“ Aici am primit nenumărate îndrumări bibliografice în munca mea de formare ca cercetător al istoriei bizantine, de la unchiul am înţeles încă din anii de seminar cât de important este să ai curaj şi să aperi inestimabilul tezaur al cărţii. Mă gândesc acum şi la faptul că în perioada dinainte de 1989 părintele, alături de atâţia alţi preoţi, a fost un purtător de cultură şi cât a riscat să rămână un autentic iubitor de neam şi de Dumnezeu.

De-a lungul vieţii, preacuviosul părinte a adunat şi o colecţie importantă de titluri în biblioteca personală, pe care, aşa cum am observat într-una din mărturisirile sale, spera să le lase într-o formă oraganizată obştii Mănăstirii Cheia, pentru a fi consultate de cei avansaţi sau mai puţin avansaţi în cunoştinţe teologice. Îmi vorbea, în ultimii ani de viaţă, despre acest ultim proiect cu speranţa că va apuca acea zi în care să pună personal cărţile în rafturi.

Printre nenumăratele amintiri cu părintele arhimandrit Grigore Băbuş nu le pot uita pe cele în care mergeam cu părinţii la Catedrala Patriarhală la sfintele slujbe, sau cei doi ani de diaconat, când am slujit alături de unchiul meu, cu foarte multă emoţie, în care mi-am dat seama de ce în cei peste 50 de ani de slujire foarte mulţi i-au remarcat calităţile de slujitor bisericesc, vocea baritonală încântând credincioşii care veneau să participe la frumoasele slujbe.

Tragedia zilelor noastre este poate suferinţa, sărăcia, frica, dar gravă este şi dezbinarea fiinţială şi uneori ireconciliabilă, care a pătruns în vieţile noastre. Nu mai vedem în cel de lângă noi pe semenul nostru, pe fratele care are acelaşi Tată ceresc. Uităm de criteriul ultim după care ne recunoaştem între noi şi suntem recunoscuţi de cei din afara Bisericii: dragostea. Întâlnirile mele cu părintele arhimandrit Grigore Băbuş au avut intensităţi diferite, dar i-am descoperit de fiecare dată smerenia firească, credinţa puternică, dragostea jertfelnică, dorinţa de a se pune stavilă în faţa răului. Aceste rânduri nu doresc să fie simple exerciţii admirative, ci sunt izvorâte din recunoştinţa faţă de unchiul meu,  cel care a ştiut să găsească cuvântul potrivit care să mă înveţe că până la urmă depinde numai de noi dacă ne vom lepăda de Hristos şi de strămoşi. Alegerea şi vina ne aparţin deopotrivă.

Scurtă biografie

Părintele s-a născut în anul 1915 în comuna Teişani, din judeţul Prahova. De la 13 ani, a plecat ca ucenic la mănăstirea prahoveană Cheia, unde era stareţ unchiul său, arhimandritul Grigore Georgescu. La 18 ani, a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Cernica şi ale Facultăţii de Teologie din Bucureşti, unde i-a avut colegi apropiaţi pe monahii Teoctist Arăpaşu, viitorul Patriarh al României, şi Sofian Boghiu, viitorul stareţ al Mănăstirii Antim. După absolvirea cursurilor Facultăţii de Teologie, s-a înscris la doctorat. Fiind înzestrat cu o voce deosebită, a devenit, pe rând, cântăreţ şi ierodiacon, ieromonah şi arhimandrit la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. La un moment dat, a fost numit stareţ al Mănăstirii Cheia, până când Patriarhul Justinian l-a readus în Bucureşti, unde o vreme a fost duhovnic al studenţilor Facultăţii de Teologie. În această perioadă, a fost rânduit cu supravegherea disciplinei în internat, precum şi cu punerea în practică a programelor de cult şi învăţământ. Patriarhul Justinian i-a încredinţat misiunea de a se ocupa de organizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, din incinta Mănăstirii Antim, unde a lucrat împreună cu prietenul său arhimandrit Bartolomeu Anania. În 1959 a fost arestat pentru că n-a „înghiţit“ comunismul. A fost închis la Jilava, Aiud şi Salcia. (Sursa: Lumina)

Arhimandritul Grigorie Băbuş în ghearele Securităţii comuniste

Parintele Grigorie Babus

La începutul anului 1958, autorităţile comuniste, prin Securitate şi Departamentul Cultelor, începuseră o campanie de defăimare şi intimidare la adresa Bisericii Ortodoxe Române pentru a o determina să aplice planul de limitare drastică a fenomenului monahal. Monahismul era considerat de regimul comunist o reală ameninţare la construcţia socialismului în România, pe considerentul că în interiorul său se duce o „intensă activitate legionară sub mască religioasă”. Printre cei vizaţi se aflau mai ales clericii de încredere din jurul Patriarhului Justinian Marina, precum Bartolomeu Anania și Grigorie Băbuş. Cel din urmă a constituit un obiectiv al Securităţii, deoarece era considerat o verigă din aşa-zisa conspiraţie legionară de la vârful Bisericii Ortodoxe Române.
Grigorie Băbuş s-a născut la 3 iunie 1915, în localitatea prahoveană Teişani. Încă de la vârsta de 13 ani a intrat ca frate în Mănăstirea Cheia, din zona natală, stăreţită de unchiul său, arhimandritul Grigorie Georgescu. La vârsta de 18 ani s-a înscris la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Cernica, fiind coleg cu Teoctist Arăpaşu şi Sofian Boghiu. După absolvirea seminarului, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, apoi pe cele de doctorat. În această perioadă a avut ascultarea de cântăreţ şi ierodiacon la Catedrala Patriarhală, pentru ca la 22 februarie 1948 să primească darul preoţiei. La puţin timp a fost numit stareţ al mănăstirii de metanie, unde a vieţuit puţin, deoarece Patriarhul Justinian Marina l-a chemat la Bucureşti. În 1950 a primit rangul de protosinghel, iar la 25 martie 1956 pe cel de arhimandrit.
Din punct de vedere politic, încă de pe băncile seminarului, părintele Băbuş, ca şi alţi colegi, în 1936 a fost înscris în Frăţiile de Cruce de către profesorul de limba latină, Paul Gălăşeanu, care milita în rândurile Mişcării Legionare. Implicarea în politica legionară a fost una formală, care s-a încheiat după rebeliunea legionară, atunci când Mişcarea a fost exclusă de la conducerea ţării. Însă stigmatul politic a rămas asupra sa în evidenţele Siguranţei Statului, situaţie care avea să-i creeze o serie de probleme. În octombrie 1943 este arestat de la Mănăstirea Antim (căminul studenţilor teologi), împreună cu un alt frate, Ilie Bărbărie, pentru deţinere de material legionar. În fapt, după rebeliune, tânărul Băbuş predase câteva cărţi legionare cu semnătura sa stareţului Nicodim Ioniţă, pe care nu le-a dat autorităţilor statului, ci le aşezase în podul mănăstirii. La o percheziţie a Siguranţei, cărţile au fost găsite şi astfel Grigorie Băbuş a ajuns în arestul de la Malmaison. După o detenţie de o lună şi jumătate a fost achitat de Curtea Marţială Bucureşti şi eliberat.
La revenirea în Bucureşti, în 1948, inevitabil a intrat în legătură cu prietenul său din timpul studenţiei, Bartolomeu Anania, care şi el purta nefericitul stigmat de „legionar” în evidenţele Siguranţei. Colaborează la constituirea Bibliotecii Patriarhale şi slujesc la Catedrala Patriarhală. În 1957, profesorul P. Gălăşeanu, din perioada seminarului, îl cercetează pe părintele Băbuş, căruia i se mărturiseşte. În aceeaşi perioadă, poetul Radu Gyr cere lui Bartolomeu Anania un duhovnic pentru soţia sa. Anania îl recomandă pe părintele Băbuş, care devine astfel duhovnicul soţiei lui Gyr. De asemenea, împreună cu Anania, părintele Băbuş a ajutat material şi financiar soţia unui deţinut politic, prieten din perioada studenţiei. Toate acestea, în contextul campaniei de arestări declanşate de Securitate, au condus la arestarea părintelui Băbuş în noaptea de 13 spre 14 martie 1959. În anchetă, chiar şi în confruntarea cu Radu Gyr, părintele Băbuş a refuzat să recunoască activitatea legionară care se imputa de către anchetatori. Cu toate acestea, „ca vechi membru al organizaţiei legionare”, a fost învinuit că „a restabilit legătura criminală cu Valeriu Anania pe linia activităţii organizaţiei legionare”, că a întreţinut „activitate de ajutorare a elementelor legionare” şi „acţiuni de agitaţie şi propagandă contrarevoluţionară”. La proces a negat orice activitate de natură politică, iar martorii acuzării i-au susţinut cauza. Totuşi, prin Sentinţa nr. 750 din 29 iulie 1959 a primit o condamnare de 7 ani închisoare corecţională pentru „infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale”. La recurs, părintelui Băbuş i s-a mărit condamnarea la 20 de ani muncă silnică. A cunoscut penitenciarele de la MAI (august 1959), Jilava (august 1959), Aiud (noiembrie 1959 şi lagărul de muncă de la Ostrov (octombrie 1963). A fost eliberat la 29 iulie 1964 din lagărul de la Ostrov. (Sursa: Lumina)

Preluare: MĂRTURISITORII

 

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect