Connect with us

Părintele Arsenie Papacioc (15 August 1914 – 19 iulie 2011)

Singur Ortodoxia

Întîmpinare

Mulţumim părintelui Arsenie Papacioc pentru aceste cuvinte de învăţătură atît de necesare timpului în care trăim.
Sunt cuvinte ale unui om care a fost şi a răspuns: Prezent! – chemărilor vieţii acesteia – şi, ca duhovnic, celor ce-l caută pentru sfat şi mărturisire; recomandă o prezenţă continuă, o trezvie.
Întrebările sunt puse din dorinţa de a fi lămurite unele aspecte cu care se confruntă creştinii din zilele noastre;  despre acestea, ne învaţă părintele Arsenie: “trăim zile Apostolice”.
Răspunsurile sunt simple, adevărate, fără tăgadă – pentru că spune şi Sfîntul Maxim Mărturisitorul: “a tăinui cuvîntul Adevărului înseamnă a te lepăda de el“.
Aceste cuvinte, pe lîngă mîngîiere şi bucurie duhovnicească, sunt îndreptar şi predanie.

Iulian Liţă (Volumul PDF mai jos)

Singur Ortodoxia

Ultimul cuvînt

Biserica este trupul tainic al lui Hristos.
Nu poţi să fii creştin universal decît prin modalitatea ortodoxă. În alegerea, trăirea şi adîncimea unei structuri, trebuie neapărat să ţinem cont de nişte date reale ale problemei în care ne angajăm. Este o greşeală să ieşi dintr-o structură spirituală puternică – Ortodoxia, atît de deplină, de autentică, de universală, care oferă realizarea omului din tine; altfel, o spun cu regret, s-ar putea numi false trăiri interioare. Nu este o întîmplare că noi suntem ortodocşi, şi nu suntem romano-catolici.
Sigur, este vorba de a ne angaja cu toată seriozitatea pe drumul esenţial istoric, care este marele Adevăr – Orto-Doxia.

*

Sfîntul Siluan Athonitul aparţine în întregime Bisericii Ortodoxe.
Scria, după ce un alt părinte trăsese concluzia că toţi ereticii vor pieri: “Nu ştiu, dar n-am încredere decît în Biserica Ortodoxă. În ea se găseşte bucuria mîntuirii, ce se dobîndeşte prin smerenia lui Hristos.”

*

Doamne Iisuse Hristoase, cu inimile smerite, şi capetele la pămînt, Te rugăm ca frumuseţea şi veşnicia aceasta Ortodoxă să fie înţeleasă fără părtinire, desăvîrşindu-se marea Ta biruinţă, că Tu eşti “Calea, Adevărul şi Viaţa”.
Sfîrşit, şi Lui Dumnezeu slavă

*

Adevărul este Hristos, Biserica Ortodoxă.
Biserica este cea care patronează drumul spre mîntuirea noastră, cu orice chip, în stilul ortodox, aşa cum s-a fixat la Sinoade privind dogmele respective.
S-au interpretat la infinit, şi se vor interpreta: drumurile, cărările care duc spre mîntuire şi este numai una: aceasta pe care o ţinem mai departe fără nici un fel de schimbare, şi chiar cu rîvnă şi cu trăire, Biserica Ortodoxă.

*

Am fost întrebat: ce să spun Apusului? – de la părintele Arsenie.
Şi am răspuns: să vină la Răsărit – la Biserica Ortodoxă – smeriţi, fără condiţii.
Adevărul trebuie respectat fără condiţii.

*

Sunt creştin, sunt călugăr, sunt preot şi voi răspunde; toţi vom răspunde.
arhimandrit Arsenie Papacioc

Singur Ortodoxia – Părintele Arsenie Papacioc – PDF – Iulian Liţă

Fotografii cu Părintele: AICI şi AICI

Vedeţi şi: Părintele Arsenie Papacioc: „La mormântul meu dacă veniţi, vă spun: Iubiţi-vă!”. Acasă la marele Duhovnic, în chilia sa de la Mănăstirea Sf. Maria – Techirghiol. 40 de FOTOGRAFII

Sursa: MĂRTURISITORII

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect