Părintele Arsenie Papacioc, Mişcarea Legionară, Zarca ungurească şi Călugăria. O evocare de Ieromonah Benedict Stancu

Părintele de la Marea Neagră sau de la malul mării Părintele Arsenie Papacioc, cred că, face parte din acea categorie de oameni aleși pe care Bunul Dumnezeu ni-i hărăzește nouă pământenilor mai rar, atunci când pronia Sa iubitoare binevoiește să mângâie îndeosebi poporul dreptcredincios. Părintele Sofronie Saharov afirma despre aceste vase alese că: „îşi pun pecetea asupra unei mulţimi de …