Connect with us

La finalul anului, în cinstea Centenarului nașterii Părintelui Justin Pârvu, Poșta Moldovei a emis o coliță comemorativă cu chipul marelui duhovnic al Ortodoxiei de la Mănăstirea Petru Vodă. Ediția specială, realizată într-un număr limitat de exemplare, are ca atare o mare valoare numismatică și a fost oferită unui număr de personalități și instituții princeps ale României. Ne-am bucurat să vedem și noi o astfel de coliță, a cărei imagine o împărtășim aici cu Dvs, ocazie cu care mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici Fecioara Maria, Părintelui Justin și tuturor Sfinților Mărturisitori Români cunoscuți și necunoscuți pentru acest an greu dar frumos și aducem slavă lui Dumnezeu pentru toate!

La Mulți Ani!

In Memoriam Părintele Justin

Moştenirea Părintelui Justin

  • 13.06.2019

Moştenirea Părintelui Justin este Împărăţia cerurilor.

Moştenirea Părintelui Justin este îndumnezeirea, iar aceasta înseamnă participarea la toată lucrarea divină, in aeternum.

Moştenirea Părintelui Justin este România.

Moştenirea Părintelui Justin este în fiecare suflet care a luat aminte la viaţa, învăţătura, mărturisirea şi mucenicia sa, şi s-a transformat în urmaş al lui cu întreaga lui trăire.

Moştenirea Părintelui Justin este în minunea că marea majoritate a copiilor de pînă la vîrsta de 5 ani (deci născuţi după moartea sa), care ajung la mormîntul lui, rostesc ad hoc cele mai clare dovezi de mărturisire a sfinţeniei lui.

Moştenirea Părintelui Justin este că şi ateii izbucnesc în plîns la mormîntul lui.

Moştenirea Părintelui Justin este că toată Biserica îl simte mai viu decît cînd era viu.

Moştenirea Părintelui Justin este acel fior care mişcă inimile tuturor credincioşilor, de orice naţie, ca un şuvoi de foc al Cincizecimii.

Moştenirea Părintelui Justin este străpungerea de Golgothă în faţa durerii lumii de azi şi de mîine, nădejdea Preacuratei în biruinţa Fiului, lacrima de sînge în care se străvede Ierusalimul cel Ceresc.

Moştenirea Părintelui Justin este unimea de neclintit a Sfinţilor închisorilor, hora lor de slave, strigătul lor de luptă, steagul lor de evlavie, icoana lor cristalină, straşnicia lor diafană, epifania lor teribilă şi smerită.

Moştenirea Părintelui Justin este cu totul altceva decît cugetă dialecticienii, cu totul altceva decît o “linie” de activitate şi o “sferă” de interes, cu totul altceva decît zugrăvesc aghiografii proletcultişti, cu totul altceva decît orice -ism, decît literatura “de pangar”, decît o reţetă de asceze, decît o salbă de minuni. Moştenirea Părintelui Justin este Ortodoxia, iar ortodoxia este cea mai mare Taină trăită de om.

Moştenirea Părintelui Justin este o taină a iubirii sale. Celor cărora li s-a dat, -cărora el li s-a dat pe sine-, se cutremură de ea. Celorlalţi, Mîntuitorul le tîlcuieşte: “De aceea le vorbesc lor în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.” (Mat. 13:13)

Moştenirea Părintelui Justin este răsuflarea Mîntuitorului în inimile noastre, dulceaţa Numelui, privirea Lui prin ochi de om, Viaţa lui Hristos prin vasele de lut răscumpărate Lui şi prin răstignitul Lui, Pârvu Justin, PREZENT.

Mănăstirea Petru Vodă

FILMĂRI CU PĂRINTELE JUSTIN

AICI

Doamne, ajută, tuturor!

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect