Connect with us

DICŢIONAR BIOGRAFIC. PARTEA I: LITERELE A – L

Proiect editorial al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST)
Proiect editorial co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

De la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi până în prezent, studierea totalitarismelor de dreapta şi de stânga a preocupat şi continuă să preocupe mediile academice şi publicul larg. Puternic amprentată ideologic în timpul regimului comunist şi mai puţin frecventată din acest motiv de istorici, istoria recentă, contemporană sau a totalitarismelor a revenit în forţă după 1989. Necesitatea studierii perioadei 1945-1990 rezidă, între altele, în funcţia educativă a istoriei şi, subsecvent, în responsabilitatea care revine comunităţii istoricilor faţă de societatea actuală şi de generaţiile tinere.

În acest context, începând cu anul 1995, INST a acordat o atenţie majoră editării publicaţiilor de specialitate, fie periodice (revista „Arhivele Totalitarismului”, un titlu „clasic” al domeniului, cu apariţie neîntreruptă până astăzi), fie lucrări diverse, apărute în volume, grupate în colecţii, precum „Documente”, „Sinteze”, Dicţionare”, „Memorii”, „Enciclopedii” etc. S-a ajuns, astfel, în prezent, la un număr de peste 100 de titluri publicate, cele mai multe dintre ele abordând pentru prima dată teme fundamentale ale istoriografiei româneşti şi universale. Majoritatea acestor titluri s-a epuizat rapid, necesitând reeditarea, în format tipărit sau digital.

Lucrarea Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic reprezintă un proiect editorial al INST care materializează rezultatele cercetărilor întreprinse între 2001 şi 2011 de un colectiv coordonat de conf. univ. dr. Octavian Roske. Este vorba de o lucrare unică în literatura românească de profil, o sursă documentară fundamentală pentru cercetarea fenomenului totalitar, cu publicarea încheiată, rezultând 9 volume, fiecare însumând, în medie, circa 400 pagini şi cuprinzând circa 75000 microbiografii, realizate pe baza documentaţiei extrase prin consultarea a sute de publicaţii, până la nivelul anului 2011.

Dicţionarul nu şi-a propus epuizarea surselor complexe ale istoriei României în perioada vizată și nici rolul de repertoriu exhaustiv; el adună informaţiile regăsite în surse publicate în volume: monografii, sinteze, dicţionare, biografii etc. Au rămas în afara demersului izvoare importante, precum documentele de arhivă și publicațiile periodice, a căror exploatare sistematică ar fi depășit resursele materiale și umane ale INST disponibile la vremea respectivă. Completarea documentației se constituie într-un deziderat pentru noile generații de cercetători. Transpunerea digitală permite, între altele, actualizări infinite și de amploare nelimitată.

Se publică atât microbiografiile victimelor regimului comunist, cât şi cele ale membrilor aparatului represiv. În cursul bibliografierii au fost înregistrate informaţii referitoare la execuţii ordonate din motive politice, condamnări la închisoare, internări în lagăre de muncă sau în azile psihiatrice, ordonate împotriva persoanelor care s-au opus regimului totalitar. La sfârşitul fiecărui articol din repertoriu sunt menţionate sursele utilizate. Lucrarea este completată de o amplă listă bibliografică.

Prin materialul documentar înglobat şi sistematizat, lucrarea poate fi considerată un titlu de referinţă pentru toţi cei interesaţi de cercetarea regimului comunist din România: cercetători, arhiviști, muzeografi, profesori, studenți, elevi, publicul larg preocupat de cunoaşterea realităţilor perioadei comuniste.

Pornind de la aceste considerente, proiectul editorial INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI: MECANISME REPRESIVE ÎN ROMÂNIA 1945-1989. DICŢIONAR BIOGRAFIC. PARTEA I: LITERELE A – L, finanţat de AFCN (august – noiembrie 2015) își propune etalarea, într-o formă adecvată secolului al XXI-lea, informațiilor privind una dintre contribuţiile româneşti la cercetarea profilului şi formelor de manifestare ale totalitarismului de stânga în România. Acest proiect dorește să aducă într-un format digital complex, cu valoare echivalentă aceleia a unei baze de date (transpunere în format html şi pdf pe o pagină web dedicată) toate informațiile cuprinse în seria volumelor publicate de INST cu titlul Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic. Astfel se creează şi se pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi un instrument actual, interactiv şi foarte necesar, menit să faciliteze utilizarea datelor colectate extensiv și sistematizate privind istoria comunismului românesc, care devin astfel accesibile atât de pe terminale fixe, cât și mobile.

Informațiile oferite prin produsul editorial menţionat pot fi ușor juxtapuse cercetărilor referitoare la celelalte forme ale totalitarismului est-european, întregind astfel tabloul istoriei comunismului. Demn de reţinut este şi faptul că, prin structura şi caracteristicile sale (traducerea părţilor generale ale secţiunilor în limba engleză), proiectul editorial propus de INST devine foarte util şi cercetătorilor din străinătate interesaţi de fenomenul totalitar românesc ori de studii comparative, înlesnindu-le accesul online la o bază de date referitoare la fenomenul comunismului din România, la liste cu studii de autor consacrate unor probleme punctuale etc.

Proiectul propus de INST vizează reeditarea publicaţiilor sale pe o pagină web complexă – aflată în construcţie (http://www.inst-idst.ro), având toate facilităţile actuale şi care va cuprinde, de asemenea, date asupra activităţii curente a INST şi din domeniul cercetării problematicii regimurilor totalitare. Prin utilizarea unui design inteligent, adaptat atât calculatoarelor standard, cât şi terminalelor mobile (telefoane, tablete şi laptop-uri), se permite accesarea conţinutului în condiţii de mobilitate şi viteză crescute.

Seria reeditărilor debutează în 2015 cu digitizarea seriei de volume cu titlul Mecanisme represive… Se are în vedere publicarea a trei părţi, după cum urmează: partea I: literele A – L (cca 1500 pagini şi cca 17000 fişe biografice), 2015; partea a doua: literele M – P, 2016; partea a treia: literele Q – Z, 2017.

În urma realizării acestui website este facilitată accesarea complexă, în diferite medii (academice, universitare, culturale, sociale) a masei de date privind represiunea aplicată de regimul comunist din România şi susţinerea demersurilor curente de cercetare şi educaţionale la nivelul învăţământului liceal şi universitar.

Colectivul proiectului:

Cerc. şt. dr. Radu Ciuceanu, director INST
Cerc. şt. dr. Alexandru Murad Mironov INST
Cerc. şt. dr. Octavian Roske, secretar ştiinţific INST
Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan-Nuică USH, Magazin Istoric
Cerc. şt. dr. Corneliu Beldiman, manager proiect INST
Ing. Mihaela Maria Gavrilescu INST
Cerc. şt. dr. Florin Abraham INST
Prof. dr. Diana-Maria Sztancs, Şcoala Centrală, Bucureşti
Cerc. şt. dr. Ana Maria Cătănuş INST
Ec. Daniela Hrişca, director economic INST
Cerc. şt. Flori Bălănescu INST
George Bucur, administrator INST

Parteneri media: Historia.ro şi Magazin Istoric

Sursa: MĂRTURISITORII

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect