Connect with us

Ţara verde,
ca o inimă haiducă de baladă,
şi-a adus de peste Dunăre şi mare
berzele – bucăţi înalte de candoare –
şi le leagănă pe harfe lungi de soare:
clopote de ghiaţă şi zăpadă.

Râurile,
zimbri de argint,
se reped cu cornul înainte.
Crengile, ‘n odăjdii noi de mărgărint,
scutură aiasmă pe morminte.
Şi din adâncimi de oseminte
umbre albe,
flăcări albe, se ridică:
dintr’un cneaz un zarzăr se aprinde,
sue – un piersic dintr’o mână de vlădică.

Peste umărul Floriilor, bălai,
dacii ară cerul limpezimii,
cu plăvanii, peste zare, până’n rai,
unde plâng pe trâmbiţi serafimii…

Noaptea, sus, pe stele călătoare,
trec, călări, pandurii către Jii.
Luna iese’n drum, la răgălii,
cu prăsele reci la cingătoare…

Vechi hotar de berze şi răsură,
zac haiducii între vipere şi broaşte.
Cad luceferii: anafură de Paşte,
Drumul robilor e cuminecătură.

Florie vin, mici, şi se grijesc,
îngenunche prunii cosânzenii,
şi, sub lespezi, basarabii se gătesc
să pornească, la biserică, la denii…

Numai tu, neam osârdit, dormi sub pecete,
într’o gropniţă cu viermi şi mucegai.
Doamne, doi arhangheli îi trimete,
să-i ridice piatra, pentru Rai!

(poezie de Radu Gyr publicată în revista “Pământul strămoşesc“)

PAMINTUL-STRAMOSESC-745 Radu Gyr Florii

Mănăstirea Petru Vodă / MĂRTURISITORII

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect